مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزو
menusearch
arezooautismcenter.ir

مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزو

خدمات
کاردرمانی جسمیکاردرمانی جسمیکاردرمانی جسمی کودکان اتیسم مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزوآموزش ذهنی آموزش ذهنی آموزش ذهنی کودکان اتیسم مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزوبازی درمانیبازی درمانیبازی درمانی  Play Therapy نوعی مشاوره یا روان درمانی است که از بازی برای ارزیابی، پیشگیری یا درمان چالش‌های روانی-اجتماعی کودک استفاده می‌کند. اگرچه بازی درمانی را می‌توان در مورد بزرگسالان نیز استفاده کرد، اما بیشتر در کودکان استفاده می‌شود.در مرکز اتیسم آرزو بازی درمانی برای کودکان با اختلال اتیسم، مشکلات ارتباطی، رفتاری، وسواس، انواع اضطراب افسردگی و... صورت می‌گیرد.گفتار درمانی گفتار درمانی گفتار درمانی کودکان اتیسم در مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزو گفتار درمانی چیست؟ گفتار درمانی به ارزيابی تشخيص و درمان انواع اختلالات گفتاری مانند لکنت زبان، تأخير گفتاری، اختلال تلفظ، اختلالات يادگيری، اتيسم، بيش‌فعالی و همه‌ی اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوايی، شکاف کام، سکته مغزی، فلج مغزی و... می‌پردازد.