مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزو
menusearch
arezooautismcenter.ir

خدمات

 کاردرمانی جسمی کاردرمانی جسمی کاردرمانی جسمی
کاردرمانی جسمی کودکان اتیسم مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزو
سه شنبه نوزدهم مهر ۰۱
 آموزش ذهنی  آموزش ذهنی آموزش ذهنی
آموزش ذهنی کودکان اتیسم مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزو
چهارشنبه سی ام شهریور ۰۱
 بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی
بازی درمانی  Play Therapy نوعی مشاوره یا روان درمانی است که از بازی برای ارزیابی، پیشگیری یا درمان چالش‌های روانی-اجتماعی کودک استفاده می‌کند. اگرچه بازی درمانی را می‌توان در مورد بزرگسالان نیز استفاده کرد، اما بیشتر در کودکان استفاده می‌شود.در مرکز اتیسم آرزو بازی درمانی برای کودکان با اختلال اتیسم، مشکلات ارتباطی، رفتاری، وسواس، انواع اضطراب افسردگی و... صورت می‌گیرد.
سه شنبه بیست و نهم شهریور ۰۱
 گفتار درمانی  گفتار درمانی گفتار درمانی
گفتار درمانی کودکان اتیسم در مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم آرزو گفتار درمانی چیست؟ گفتار درمانی به ارزيابی تشخيص و درمان انواع اختلالات گفتاری مانند لکنت زبان، تأخير گفتاری، اختلال تلفظ، اختلالات يادگيری، اتيسم، بيش‌فعالی و همه‌ی اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوايی، شکاف کام، سکته مغزی، فلج مغزی و... می‌پردازد.
سه شنبه بیست و نهم شهریور ۰۱
سه شنبه بیست و نهم شهریور ۰۱